Registrera en medelstor förbränningsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Medelstora förbränningsanläggningar omfattas av registreringsplikt. Det innebär att den som installerat eller avser att installera en medelstor förbränningsanläggning ska informera Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kommun om anläggningen. I dagsläget gäller att en medelstor förbränningsanläggning ska registreras om den tas i drift efter den 19 december 2018.

Definitionen av en medelstor förbränningsanläggning är:

1. en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre men högst 50 megawatt, eller
2. två eller flera nya förbränningsanläggningar som var för sig har en anläggningseffekt som är 1 megawatt eller högre och vars anläggningseffekter ska räknas samman, om anläggningarna
      a) är konstruerade så att rökgaser från dem släpps ut genom en gemensam skorsten, eller
      b) är installerade så att det med hänsyn till de tekniska och ekonomiska förutsättningarna skulle vara möjligt att släppa ut rökgaser från dem genom en gemensam skorsten.

Vill du veta mer om anmälan och tillstånd för förbränningsanläggningar klicka på länken bredvid Registrera förbränningsanläggning | Kungsbacka kommun

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förenat med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & Hälsoskydds taxa. En faktura skickas till dig i samband med att handläggningen inleds.

Klicka på länken bredvid för att se aktuella avgifter Länk till aktuella avgifter

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Organisationsnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa