Anmäla till möte hos samhällsbyggnadskontoret

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten hittar du möten som är öppna för anmälan

  • Samråds- eller granskningsmöte detaljplan
  • Samrådsmöte planprogram
  • Andra möten som Samhällsbyggnadskontoret bjuder in till

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa