Ansöka om att hyra mobil utrustning - IP Skogen

LÄS MER

Mobil utrustning

Kommunen hyr ut utrustning för läger och arrangemang till föreningar. Utrustningen kallas för IP Skogen. I e-tjänsten kan du se det material som går att hyra.

Boka utrustning

Du kan boka utrustning direkt i e-tjänsten eller hos Föreningsservice på kommunen. Utrustningen fördelas bland dem som ansökt om att hyra. Ansökan ska vara inlämnad senast 31 januari årligen. Efter detta datum sker uthyrning i mån av tillgång. Utrustningen hyrs ut enligt följande prioriteringsordning:

1. SM-, NM-, EM- och VM-tävlingar där bidragsberättigad förening är arrangör
2. Föreningar med orienteringsverksamhet
3. Bidragsberättigade föreningar
4. Övriga arrangemang

Bokning som gjorts av förening från annan kommun upp till två månader före arrangemangsdagen är definitiv och kan inte brytas av ett lokalt arrangemang.

Hämta och lämna i ishallen

Utrustningen förvaras på Kungsbacka ishall, där hämtas och lämnas utrustningen efter överenskommelse med vaktmästare. 

Skador

Eventuella skador på hyrd utrustning rapporteras till vaktmästaren och ersätts av hyrestagaren.

Gör rent och packa ihop

Utrustningen ska återlämnas i rengjort skick och vara placerad enligt innehållsförteckningen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa