Anmäla skola, förskola eller annan undervisningsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Verksamheter du är skyldig att anmäla

Skol- och fritidsverksamheter kräver en anmälan och exempel på skol- och fritidsverksamheter är förskola, öppen förskola och fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola eller internationell skola.

Följande bilagor ska bifogas till anmälan

 • Verksamhetsbeskrivning
 • Skalenlig planritning över lokalerna
 • Skalenlig planritning över utemiljö
 • Protokoll från senaste obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
 • Protokoll från senaste radonmätning

Så anmäler du

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar över verksamheten så att Miljö & Hälsoskydd kan bedöma dessa och föreslagen lokal. Du ska anmäla verksamheten senast sex veckor före start. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts, om inte Miljö & Hälsoskydd bestämmer något annat. 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Avgift för anmälan

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & Hälsoskydds taxa. En faktura skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. Länk till aktuella avgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Organisationsnummer
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Skalenlig planritning över lokalerna
 • Skalenlig planritning över utemiljö
 • Protokoll från senaste obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
 • Protokoll från senaste radonmätning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa