Anmäla skola, förskola eller annan undervisningsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Verksamheter du är skyldig att anmäla

Skol- och fritidsverksamheter kräver en anmälan och exempel på skol- och fritidsverksamheter är förskola, öppen förskola och fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola eller internationell skola.

Så anmäler du

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar över verksamheten så att Miljö & Hälsoskydd kan bedöma dessa och föreslagen lokal. Du ska anmäla verksamheten senast sex veckor före start. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts, om inte Miljö & Hälsoskydd bestämmer något annat. 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Avgift för anmälan

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & Hälsoskydds taxa. En faktura skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. Länk till aktuella avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Organisationsnummer
  • Skalenlig ritning eller skiss över lokalen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa