Skriva ansvarsförbindelse för iPad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utlämnande och kvittens av din iPad

iPaden är ett arbetsredskap som förtroendevalda får tillgång till under sitt uppdrag, följande förutsättningar gäller:

 • iPaden är avsedd för arbete i samband med uppdraget som förtroendevald i Kungsbacka kommun och är att se som ett lån och ska återlämnas vid uppdrags slut.
 • Du ansvarar själv för användningen av iPaden samt dess innehåll. Du ansvarar för att uppdatera din egen iPads operativsystem, hantera lösenord, och säkerhetskopiera innehållet. Behöver du hjälp, kontakta Telesupporten.
 • iPaden kan användas för privat bruk under förutsättning att användaren ansvarar för eventuella skador/problem/kostnader som den privata användningen orsakar.
 • Alla användare av IT-resurser i Kungsbacka kommun ska hålla sig uppdaterade på, för området, gällande rutiner. Om du vill veta mer om dessa kan du kontakta KLK Kansli eller din nämndsekreterare.
 • När uppdraget avslutas ska iPaden återlämnas till KLK Kansli.
 • Vid eventuell förlust av iPaden ska en stöld- eller förlustanmälan lämnas in till KLK Kansli.
 • Endast en iPad per förtroendevald kan kvitteras ut från kommunen.

Tillbakalämnande av iPad

När du avsäger dig ditt uppdrag eller slutar i samband med val ska iPaden som du har fått låna lämnas tillbaka omgående.

 • Kontrollera att iPadens laddare, ”gem” som används till att öppna sim-kortsluckan och eventuellt sim-kort finns med i kartongen.
 • Gör en nollställning av iPaden. Kan du själv inte göra det måste du lämna ifrån dig lösenordet till ditt Apple-ID och pinkod till iPaden, så görs detta senare av KLK Kansli.
 • Kontrollera även att iPaden inte har några skador och att fodralet är med.

Ett mejl skickas till dig där det står att du har återlämnat iPaden. Om du som politiker avsäger dig ditt uppdrag i en nämnd, men behåller uppdraget i en annan nämnd, ska du behålla iPaden. Det är inte möjligt att lösa ut en iPad i samband med att du avgår, främst av skälet att det kommer en ny förtroendevald som behöver den.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Förtroendevald
 • E-legitimation
 • Stöldskyddsnummer iPad
 • Serienummer iPad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa