Ansöka om ekonomiskt bistånd - återansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som redan har beviljats ekonomiskt bistånd och ska göra en återansökan använder denna e-tjänsten. Kan du inte använda e-tjänsten går det bra att fylla i en blankett.

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten:

  • Läs igenom all information på hemsidan!
     
  • Innan du startar är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan. 

Logga in med e-legitimation

Både du och din make/maka/partner/sambo behöver e-legitimation när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans.

Samla in och spara alla dina handlingar (kontoutdrag, fakturor, kvitton, hyresavtal, intyg, avtal med mera) om inkomster och utgifter som tas upp i din återansökan även om du inte behöver bifoga dessa. Det utförs regelbundna stickprov där du ombeds lämna in dessa underlag. Om du medvetet lämnat felaktiga uppgifter kan det leda till att en polisanmälan görs.

Vid en återansökan fattas ett beslut inom fem arbetsdagar som skickas till dig via post tillsammans med en beräkning. Om din återansökan inkommit senast den 20:e sker utbetalning den 27:e varje månad eller första vardagen närmast efter den 27:e. Tänk på att eventuella helgdagar och högtider kan påverka detta och att de då behöver ansökan komma in tidigare än så.  Inkommer ansökan efter den 20:e sker handläggning och utbetalning så snart som möjligt.

Information - När du ska göra en återansökan

Länk till video som visar hur du fyller i e-tjänsten. Vill du se filmen på ett annat språk än svenska? Klicka på kugghjulet, undertexter och översätt automatiskt. Där kan du välja språk på textningen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Folkbokförd i Kungsbacka kommun
  • E-legitimation
  • Underlag på det du ansöker om såsom fakturor, kvitton med mera

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa