Beställa karta för bygglov, marklov och anmälan av attefallsåtgärd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du söker bygglov, marklov eller gör en anmälan behöver du lämna in en situationsplan. Situationsplanen kan ritas på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan. Vid bygglovsansökan får kartan vara max två år. För ansökan om förhandsbesked räcker det med ett kartutdrag. Kontakta Geodataavdelningen så får du det utan kostnad.

Nybyggnadskarta som är mer detaljerad än ett kartunderlag behövs när du söker bygglov för:

  • nytt bostadshus inom och utom detaljplan
  • ny verksamhet inom och utom detaljplan
  • större tillbyggnader av verksamheter inom och utom detaljplan

Kartunderlag för situationsplan behövs när du:

  • anmäler attefallsåtgärd
  • söker bygglov för tillbyggnad inom och utom detaljplan
  • söker bygglov för komplementbyggnader, mur eller plank inom och utom detaljplan
  • söker marklov

Du kan läsa mer om nybyggnadskarta och kartunderlag för situationsplan genom att klicka här.

I denna e-tjänsten är ditt ärende inte tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det. Då kan du inte följa ditt ärende eller kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa