Anmäla om oro gällande missbruk hos vuxna över 20 år

LÄS MER

Vi hanterar anmälningar endast under kontorstid:

  • Måndag 8-18.
  • Tisdag-torsdag 8-16.30.
  • Fredag 8-15.

Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt hanterar vi inte den förrän kommande arbetsdag.

Akut oro efter kontorstid

Om du är akut orolig för någon med missbruk efter kontorstid eller på helger och röda dagar kan du kontakta socialjouren i Göteborg på telefonnummer 031-365 87 00 eller via SOS alarm 112. 

Sekretess

Vi arbetar under sekretess och lämnar inte ut några uppgifter till obehöriga. Tyvärr kan vi inte återkoppla vad som händer i ärendet efter din anmälan utan den enskildes samtycke.  

Suicidtankar

Om den personen du är orolig för uttrycker livsleda, suicidtankar eller suicidplaner är det viktigt att du anmäler detta till personens ansvariga sjukvårdskontakt eller hör av dig till SOS alarm 112 om det är akut. Om du inte vet personens sjukvårdskontakt kan du vända dig till 1177 för hjälp och rådgivning. 

Läs mer om missbruk och beroende: Missbruk och beroende

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa