Ansöka om stipendium ur stiftelsen Arvid och Hildur Anderssons donationsfond

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om fonden
Arvid och Hildur Anderssons donation är en fond som riktar sig till flera målgrupper. Pengarna ska användas till utbildning av ungdom och vård av äldre, sjuka eller personer med funktionsnedsättning. Det som är gemensamt är att den som ansöker måste bo i eller komma från Släps församling. Du som söker måste bifoga ett personbevis som visar att du bor eller har bott i Släps församlings område. Gemensamt är också att behovet inte ska kunna tillgodoses genom allmänna medel eller andra bidrag. 

Äldre, sjuka och funktionsnedsatta
En gång om året, på hösten, delar fonden ut pengar till behövande äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning för vård. Vad vård innebär och om du kan få pengar är individuellt och därför uppmanar Kungsbacka kommun alla som är intresserade att göra en ansökan. När ansökan har kommit in så utreder en tjänsteperson om den uppfyller kriterierna. Skicka in din ansökan senast den 31 oktober.

Utbildning av unga
En gång om året, på våren, delar fonden ut pengar till unga för utbildning, i första hand gymnasiala eller eftergymnasiala studier. Skicka in din ansökan senast 1 februari. 

Så fungerar det
Det är tre förvaltningar i Kungsbacka kommun som, beroende på målgrupp, tar emot ansökningarna. 
Respektive nämnd föreslår sedan hur pengarna ska fördelas och det är kommunstyrelsen som fattar beslut om fördelningen. 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad delar ut hälften av pengarna till utbildning av unga. Nämnden för Vård & Omsorg delar ut en fjärdedel av pengarna till vård av behövande äldre. Nämnden för Individ & Familjeomsorg delar ut en fjärdedel av pengarna till vård av personer som är sjuka eller har en funktionsnedsättning.

Ansökan
Skicka in din ansökan senast den 1 februari om du söker för utbildning eller 31 oktober om du söker som äldre eller med funktionsnedsättning. Ansökan ska innehålla bifogade dokument (se nedan). 

Du behöver bifoga dokument för att du ska kunna få medel ur fonden. Det behövs för att kommunen ska kunna utreda din ansökan. Bifoga dessa dokument oavsett vilken målgrupp du tillhör:
• kopia på din senaste inkomstdeklaration
• om du söker för utbildning; bifoga även dina vårdnadshavares eller närmast anhörigas inkomstdeklaration om det är relevant
• styrkande av födelseort och folkbokföring, t.ex. ett personbevis (beställs från Skatteverket). Här framgår om du tillhör eller har tillhört Släps församlings område.

Personer med funktionsnedsättning måste även skicka in:
• underlag som styrker fysisk funktionsnedsättning.

Utdrag om folkbokföringsuppgifter (personbevis) på skatteverkets sidor här.

Du skickar in din ansökan och bifogade dokument direkt på denna sida. Du kan även skriva ut blanketten för ansökan via post. Blanketten kan även hämtas eller beställas genom att Kungsbacka kommuns kundcenter Kungsbacka direkt kontaktas på deras telefonnummer 0300-83 40 00 eller e-postadress info@kungsbacka.se

För frågor gällande studier kontaktar ni gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se

Stiftelsen är registrerad hos länsstyrelsen under nummer 849400-4834.

Välkommen med din ansökan!

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Personbevis
  • Inkomstdeklaration

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa