Ansöka om särskilt vägbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidrag för gång- och cykelfrämjande åtgärder och ombyggnader som avser att höja trafiksäkerheten.

Observera att endast de föreningar som beviljats vägbidrag kan söka särskilt vägbidrag.

Ansökan är öppen från början av januari - 31 mars. Ansökningar inkomna efter 31 mars behandlas inte.

Ni måste söka bidraget innan åtgärderna genomförs och bifoga bilder på före åtgärder. Bidraget betalas sedan ut i efterhand, efter redovisat kvitto och bilder efter genomförda åtgärder. Kvitto och bilder ska ha inkommit senast 31 oktober samma år.

För objekt där statsbidrag har beviljats ska Trafikverkets kostnadsberäkning och beslut bifogas.

Mer information finns på Särskilt vägbidrag | Kungsbacka kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppskattad kostnad för åtgärd
  • Foto från platsen före åtgärd
  • Karta som visar var platsen finns

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa