Ansöka om lekplatsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vägföreningar kan söka bidrag för upprustning av lekplatser. Bidraget avser lekplatser som är allmänna och som tydligt framstår som allmänna. Bidraget avser endast upprustning och renovering, inte för nyanläggning. Bidraget avser endast redskap och material och inte arbetskostnader.

Bidraget uppgår till maximalt hälften av den totala kostnaden. Bidraget måste sökas innan upprustningen genomförs. Bidraget betalas sedan ut i efterhand, efter redovisat kvitto och bilder på lekplatsen efter upprustningen. Kvitto och bilder ska ha inkommit senast 31 oktober samma år.

Bidraget betalas endast ut till ett bank- eller plusgiro upprättat för samfälligheten/föreningen. Privatpersoner får inte stå som mottagare. Det går bra att söka flera år i rad.

Ansökan är öppen från början av januari – 31 mars. Ansökningar inkomna efter den 31 mars behandlas inte.

Läs mer om Lekplatsbidrag här Bidrag för lekplatser | Kungsbacka kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppskattad kostnad för åtgärd
  • Foto från platsen före åtgärd
  • Karta som visar var lekplatsen finns

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa