Ansöka om skolkort för gymnasieelever

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här söker du som är folkbokförd i Kungsbacka och går på gymnasiet om skolkort och fritidskort. Du kan även ansöka om nytt kort om du till exempel har tappat bort ditt kort eller om ditt kort är trasigt. Avgiften för att få ett nytt kort är 250 kronor. Du betalar direkt i e-tjänsten.

Även du som ska börja gymnasiet under hösten ansöker om ditt nya skolkort här. Ansökan för skolkort för läsåret 24/25 öppnar 15 maj. 

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun har rätt till både skolkort och fritidskort till och med vårterminen det skolår eleven fyller 20 år.

  • Skolkortet gäller klockan 4-19 på vardagar. Det är giltigt inom Kungsbacka kommun och gäller från elevens folkbokföringsadress till hens skola, på Västtrafiks bussar och tåg.
  • Fritidskortet gäller klockan 19-22 på vardagar på Västtrafiks bussar och tåg i Västra Götaland och Kungsbacka kommun. 
  • Fritidskortet har samma giltighetstid som ett skolkort och gäller under skolterminen. Vill du att kortet även ska vara giltigt på helgen behöver du själv köpa det hos Västtrafik. Läs mer om giltighetstider för skolkort på vasttrafik.se

För elever som är under 18 år behöver en vårdnadshavare göra ansökan. Elever över 18 år ansöker själva.

Du som ska börja i årskurs 2 och 3 behöver ansöka om ditt skolkort senast 16 juni för att du garanterat ska få ditt skolkort till terminstarten. Ditt gamla skolkort gäller från 10 augusti till 15 september 2024.

Du som ska börja i årskurs 1 behöver ansöka om ditt skolkort senast 28 juni för att du garanterat ska få ditt skolkort till terminstarten.

Har du av någon anledning inte möjlighet att använda e-tjänsten eller om du inte är folkbokförd i Kungsbacka kommun är du välkommen att höra av dig till info@kungsbacka.se

Mer info hittar du här: Skolkort för dig i gymnasiet (kungsbacka.se)

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Kungsbacka kommun ansöker du om skolkort i den kommun du bor i. 

När handläggaren hanterat ditt ärende får du en uppdatering om att ditt ärende är hanterat. Skulle din ansökan inte bli beviljad kommer vi återkomma till dig, i annat fall beställs kortet när denna uppdatering skickas.

OBS! Tänk på att du som anställd i Kungsbacka kommun måste logga in som invånare och inte anställd för att denna e-tjänst ska fungera på rätt sätt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa