Lämna inkomstuppgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

LÄS MER

Avgiften för plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg avgörs av

  • hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst
  • typ av omsorg, taxekategori
  • barnets ålder
  • antal barn i hushållet 

Det är viktigt att vi alltid har rätt uppgifter om hushållets inkomst.  Om ni inte lämnar in uppgifter så debiteras ni maxavgift för platsen. Om ni lämnar in för låg uppgift om inkomst kan ni debiteras i efterskott när vi kontrollerar uppgifterna mot skatteverket.  

Mer information finns här Avgifter för barnomsorg (kungsbacka.se). Du ändrar uppgifter via e-tjänsten eller blanketten

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Förskola & Grundskola
forskola.grundskola@kungsbacka.se