Ansöka om samarbetssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du och den andre föräldern ansöka om samarbetssamtal hos Familjerätten i Kungsbacka kommun för att få hjälp med att komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning.

Om du och den andre föräldern behöver hjälp med att enas i frågor om vårdnad av, boende för eller umgänge med barnet kan ni få samarbetssamtal hos familjerätten.
Samtalen utgår alltid från barnets behov. Samarbetssamtalen fokuserar på föräldraskapet och att ni ska hitta överenskommelser för vårdnad, boende och umgänge med barnet.

 

Läs mer om samarbetssamtal:  Familjerätten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa