Ansöka om stipendium ur Kapten Menns fond för tekniskt studerande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stiftelsen kapten Menns fond delar varje år ut bidrag till en behövande ungdom i Kungsbacka, som fått rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare inom detta område.

”Kapten Menns fond för tekniskt studerande ”skall uteslutande användas till understöd åt någon av fattiga föräldrar inom detta samhälle [Kungsbacka] född yngling som efter att med vitsord om sedlighet, flit och utmärkta anlag för mekaniska yrken genomgått härvarande skola önskar att vid fullständig teknisk läroanstalt förvärfva ökade kunskaper. Detta understöd får, med förutsättning af oförändradt godt uppförande, åtnjutas under tre, högst fyra år af samma person.”

Extra ansökningsperiod

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har beslutat att gå ut med en extra ansökningsperiod för att söka bidrag ur Stiftelsen kapten Menns fond. Lämna in din ansökan senast 11 december 2022.

Ansökan
Skicka in din ansökan senast den 31 mars. Ansökan består av ifylld e-tjänst och bifogade dokument (se nedan). Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser vem som får pengar ur stiftelsen. Stipendiaterna meddelas via angiven e-post.

Följande dokument ska bifogas till din ansökan för att du ska kunna få medel ur fonden:

  • kopia på din egen och dina närmast anhörigas senaste inkomstdeklarationer
  • skriftligt vitsord och rekommendationer från din skola eller utbildningsenhet
  • styrkande av födelseort och folkbokföring, till exempel personbevis
  • familjebevis (beställs av Skatteverket)

Som närmast anhöriga räknas make/maka/sambo eller föräldrar.

Du skickar in din ansökan och bifogade dokument direkt på denna sida.

Familjebevis och Utdrag om folkbokföringsuppgifter (personbevis) hittar du på Skatteverkets sidor här.

Vid frågor kontakta gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen med nummer 802480-1592.

Välkommen med din ansökan!

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Personbevis (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
  • Inkomstdeklaration
  • Familjebevis
  • Skriftligt vitsord eller rekommendationer från din skola/utbildningsenhet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa