Ansöka om stipendium ur Hallgrens och Gagnells fond

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stiftelsen Ann-Sophie och F.C. Hallgrens och Britten och Gunnar Gagnells fond syftar till att stötta utbildning. Stödet ska gå till ungdomar från Kungsbacka kommun, främst från Kungsbacka församling, som går på gymnasium, universitet, högskola eller motsvarande högre utbildning och som bedöms ha särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Högst 10 000 kronor per termin delas ut för studerande vid universitet eller högskola och högst 5 000 kronor per termin för studerande vid gymnasium. I din ansökan ska du motivera med ord och dokument varför du har ett särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Ansökan
Skicka in din ansökan senast den 1 februari respektive 15 september.  Ansökan består av ifylld e-tjänst och bifogade dokument (se nedan). Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser vem som får pengar ur stiftelsen. Stipendiaterna meddelas via angiven e-post.

Följande dokument ska bifogas till din ansökan för att du ska kunna få medel ur fonden:

  • kopia på din egen och din eller dina närmast anhörigas senaste inkomstdeklarationer
  • styrkande av födelseort och folkbokföring, till exempel ett personbevis (Utdrag om folkbokföringsuppgifter som du beställer från Skatteverket, använd denna länken). Det ska framgå att du är från Kungsbacka kommun och om du har tillhört eller tillhör Kungsbacka församlings område.

Som närmast anhöriga räknas make/maka/sambo eller föräldrar.

Inkomst avser uppgifter i senaste inkomstdeklarationen, att taxera till statlig inkomstskatt. Förmögenhet avser uppgifter i senaste inkomstdeklarationen, skattepliktig förmögenhet (tillgångar minus skulder).

Klicka på Starta e-tjänsten för att fylla i och skicka in din ansökan, dokumenten bifogas i e-tjänsten.

Vid frågor kontakta gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen med nummer 849400-4776.

Välkommen med din ansökan!

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Personbevis (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
  • Inkomstdeklaration för dig och närmast anhörig/a

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa