Ansöka om bidrag till ungas kulturprojekt och Barbros bankomat

LÄS MER

Här kan du som ung söka bidrag för att arrangera och genomföra kultur- och fritidsaktiviteter för unga i kommunen. Detta är en gemensam e-tjänst för Barbros bankomat och Ungas kulturprojekt. 

Svara på frågorna så utförligt du kan. Var ute i god tid innan tänkt projektstart! Det kan ta uppemot fyra veckor för oss att hantera din ansökan och meddela dig om beslutet. 

 För mer information, läs mer på Kungsbacka kommuns webbplats på länken nedan:

Bidrag till kultur- och fritidsaktiviteter för unga | Kungsbacka kommun

Observera

Din ansökan blir en offentlig handling när den skickas in. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa