Anmäla intresse för att bli stödfamilj till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning

LÄS MER

Lär mer om att bli stödfamilj i Kungsbacka kommun: Bli stödfamilj

 

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa