Ansöka om vägbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan är öppen från början av januari - 31 mars. Ansökningar inkomna efter 31 mars behandlas inte. 

Vägbidrag betalas ut till enskilda väghållare som ansvarar för driften av väg, gata och/eller separat gång- och cykelväg.
Har ni förändrat ert väghållningsområde från föregående ansökan, eller är ni en ny förening, då ska en karta över väghållningsområdet bifogas.

Mer information finns på Vägföreningar (kungsbacka.se)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Årsredovisning/ekonomisk redogörelse. Är den ännu inte sammanställd, bifoga förra årets sammanställning.
  • Senaste årsmötesprotokollet. Har ni inte haft årsmöte i år, bifoga förra årets protokoll.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa