Ansöka om vägbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan är öppen från början av januari - 31 mars. Ansökningar inkomna efter 31 mars behandlas inte. 

Vägbidrag betalas ut till enskilda väghållare som ansvarar för driften av väg, gata och/eller separat gång- och cykelväg. 

  • Väghållare, som har ändrat sitt väghållningsområde, ska bifoga en karta över sitt nya väghållningsområde – där förändringen tydligt framgår.
  • Väghållare, som ansöker för första gången, ska ansöka med: senaste årsmötesprotokollet, en ekonomisk redovisning och en tydlig karta över sitt väghållningsområde.

Mer information finns på Vägbidrag | Kungsbacka kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa