Anmäla cateringlokal, kryddning av spritdryck, provsmakning, förändring av inriktning eller namn på serveringsstället

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du som redan har ett stadigvarande serveringstillstånd göra följande anmälningar enligt alkohollagen

  • Anmäla kryddning av spritdryck i den egna serveringsrörelsen.
  • Anmäla lokal vid  cateringverksamhet för slutna sällskap eller provsmakning på ett befintlig serveringsställe.
  • Anmäla anordnande av provsmakning på den egna serveringsstället.
  • Anmäla förändring av verksamhetsinriktning.
  • Anmäla ändring av serveringsställets namn.

Handläggningstid

  • Samtliga handlingar som anges i anvisningar ska vara inlämnade. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett. 
  • Från det att din ansökan är komplett är handläggningstiden cirka åtta veckor. Under sommarveckorna kan handläggningstiden bli längre.

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. En faktura kommer att skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. Länk till aktuella avgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Brandskyddsbeskrivning (vid anmälan om cateringlokal)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa