Anmäla cateringlokal, kryddning av spritdryck, provsmakning, förändring av inriktning eller namn på serveringsstället

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du som redan har ett stadigvarande serveringstillstånd göra följande anmälningar enligt alkohollagen

  • Anmäla kryddning av spritdryck i den egna serveringsrörelsen.
  • Anmäla lokal vid  cateringverksamhet för slutna sällskap eller provsmakning på ett befintlig serveringsställe.
  • Anmäla anordnande av provsmakning på den egna serveringsstället.
  • Anmäla förändring av verksamhetsinriktning.
  • Anmäla ändring av serveringsställets namn.

Följande bilaga är relevant för din anmälan. 

Kvitto på inbetald prövningsavgift. Avgift för prövningen ska vara inbetalad innan vi behandlar ansökan och betalas inte tillbaka om ansökan avslås. Ansökningsavgiften ska sättas in på Bankgiro 426–4610, Kungsbacka kommun. Meddelande till mottagaren 7102 3111 267 863 samt namn på sökande. (Gäller vid anmälan om cateringlokal eller anmälan om ändring av namn på serveringsstället.)

Handläggningstid

  • Samtliga handlingar som anges i anvisningar ska vara inlämnade. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett. 
  • Från det att din ansökan är komplett är handläggningstiden cirka åtta veckor. Under sommarveckorna kan handläggningstiden bli längre.

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. Länk till aktuella avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kvitto på betald prövningsavgift (vid anmälan om cateringlokal eller vid anmälan om ändring av serveringsställets namn)
  • Brandskyddsbeskrivning (vid anmälan om cateringlokal)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa