Ansöka om provsmakningstillstånd för partihandlare eller vid egen tillverkning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ansöka om följande typer av provsmakningstillstånd

 • Provsmakningstillstånd för partihandlare vid mässa
 • Särskilt tillstånd för provsmakning vid egen tillverkning

Läs också igenom de beslutade riktlinjer för serveringstillstånd om vad som gäller för alkoholservering i Kungsbacka kommun.

Information och dokument som ska bifogas i e-tjänsten

Följande bilagor är relevanta för din ansökan. 

 • Registreringsbevis/ändringsbevis från Bolagsverket, för bolag eller enskild firma. Beviset får inte vara äldre än tre månader.
 • Uppgifter om Uppdrag som funktionär från Bolagsverket avseende bolag eller enskild firma. Beviset får inte vara äldre än tre månader.
 • Handling som styrker behörighet att underteckna ansökningshandling eller att teckna firma, om detta inte framgår av registreringsbeviset.
 • Uppgift om ägarförhållanden, vem äger företaget. Om det är ett aktiebolag ska du lämna in en kopia av aktieboken, där man kan se vem eller vilka som äger bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om det är ett handelsbolag eller kommanditbolag, ska du lämna in en kopia av bolagsavtalet där man kan se hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna.
 • Planritning i A4-format över lokalen och eventuell uteservering om sådan anges i ansökan. Av ritningen ska framgå vad som är bordsavdelning/matsal samt antal platser vid bord.
 • Kopia av hyreskontrakt alternativt bevis om äganderätt till lokalen/fastigheten där serveringen ska bedrivas.
 • Bygglov, gäller vid nyproduktion eller ändrat användning av lokalen/verksamheten.
 • Utfärdat intyg från brandskyddskontrollant angående genomförd brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor. Intyget får inte vara äldre än 24 månader.
 • Upprättad brandskyddsbeskrivning/brandskyddsdokumentation.
 • Beskrivning av verksamhetens inriktning, dag- och kvällstid. Beskrivningen ska till exempel ange öppettider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, underhållning, dans och spel.
 • Stadgar, senaste verksamhetsberättelse, årets verksamhetsplan samt protokoll som visar styrelsens sammansättning. (Gäller föreningar)
 • Intyg om godkänt kunskapsprov om Alkohollagen (saknar du ett godkänt kunskapsprov om Alkohollagen kommer du behöva boka en tid för detta med kommunens alkoholhandläggare).

Handläggningstid

 • Samtliga handlingar som anges i anvisningar ska vara inlämnade. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett. 
 • Från det att din ansökan är komplett är handläggningstiden cirka åtta veckor. Under sommarveckorna kan handläggningstiden bli längre.

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. En faktura kommer att skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. Länk till aktuella avgifter.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Firmatecknare eller motsvarande fullmakt
 • Bilagor som listas i anvisningarna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa