Anmäla behov av lovomsorg under skollov

LÄS MER

Anmälan om lovomsorg kan göras tidigast sex månader före önskad placering.
Anmälan och schemauppgifter gällande omsorgsbehov under minst en termin och inkomstuppgifter skickas till den adress som anges på blanketten.
Eventuell schemaändring/uppsägning av lovomsorgen skall anmälas minst 30 dagar innan placeringens början. Avgift debiteras utifrån anmält behov och enligt kommunens gällande avgift.