Ansöka om ändring i nuvarande serveringstillstånd avseende serveringsyta, serveringstid eller utbud

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ansöka om ändring i ett befintligt serveringstillstånd. Ändringen kan vara permanent eller tillfälligt.

 • Ansöka om ändring av serveringsyta
 • Ansöka om ändring av serveringstid
 • Ansöka om ändring av utbud av utbud av alkoholdrycker
 • Annan ändring i serveringstillståndet

Information och dokument som ska bifogas i e-tjänsten

Följande bilagor är relevanta vid ansökan om ändring av serveringsyta: 

 • Planritning där den nya serveringsytan framgår
 • Upprättad brandskyddsbeskrivning/brandskyddsdokumentation
 • Eventuellt bygglov vid ändrat användning av lokalen/verksamheten

Handläggningstid

 • Samtliga handlingar som anges i anvisningar ska vara inlämnade. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett. 
 • Från det att din ansökan är komplett är handläggningstiden cirka åtta veckor. Under sommarveckorna kan handläggningstiden bli längre.

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. En faktura kommer att skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. Länk till aktuella avgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Se beskrivning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa