Ansöka om ändring i nuvarande serveringstillstånd avseende serveringsyta, serveringstid eller utbud

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ansöka om ändring i ett serveringstillstånd. Ändringen kan vara permanent eller tillfälligt.

 • Ansöka om ändring av serveringsyta
 • Ansöka om ändring av serveringstid
 • Ansöka om ändring av utbud av utbud av alkoholdrycker

Information och dokument som ska bifogas i e-tjänsten

Följande bilagor är relevanta för din anmälan. 

 • Kvitto på inbetald prövningsavgift. Avgift för prövningen ska vara inbetalad innan vi behandlar ansökan och betalas inte tillbaka om ansökan avslås. Ansökningsavgiften ska sättas in på Bankgiro 426–4610, Kungsbacka kommun. Meddelande till mottagaren 7102 3111 267 863 samt namn på sökande.
 • Planritning där den nya serveringsytan framgår. (Gäller vid ansökan om ändring av serveringsyta) 
 • Upprättad brandskyddsbeskrivning/brandskyddsdokumentation.  (Gäller vid ansökan om ändring av serveringsyta)
 • Eventuellt bygglov vid ändrat användning av lokalen/verksamheten. (Gäller vid ansökan om ändring av serveringsyta)

Handläggningstid

 • Samtliga handlingar som anges i anvisningar ska vara inlämnade. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett. 
 • Från det att din ansökan är komplett är handläggningstiden cirka åtta veckor. Under sommarveckorna kan handläggningstiden bli längre.

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. Länk till aktuella avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Se beskrivning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa