Anmäla ändrade ägarförhållande/PBI i ett befintligt serveringstillstånd eller tobakstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du ändrade ägarförhållande eller ändring av PBI (personer med betydande inflytande) i ett befintligt serveringstillstånd eller tobakstillstånd.

Information och dokument som ska bifogas i e-tjänsten

Följande bilagor är relevanta för din anmälan. 

 • Registreringsbevis/ändringsbevis från Bolagsverket, för bolag eller enskild firma. Beviset får inte vara äldre än tre månader.
 • Uppgifter om Uppdrag som funktionär från Bolagsverket avseende bolag eller enskild firma. Beviset får inte vara äldre än tre månader.
 • Handling som styrker behörighet att underteckna ansökningshandling eller att teckna firma, om detta inte framgår av registreringsbeviset.
 • Uppgift om ägarförhållanden, vem äger företaget. Om det är ett aktiebolag ska du lämna in en kopia av aktieboken, där man kan se vem eller vilka som äger bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om det är ett handelsbolag eller kommanditbolag, ska du lämna in en kopia av bolagsavtalet där man kan se hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna.
 • Om ni är en förening ska även stadgar, senaste verksamhetsberättelse, protokoll som utvisat styrelses sammansättning och vem tecknar firman samt personnummer på samtliga personer som ingår i styrelsen, årets verksamhetsplan bifogas.
 • Intyg om godkänt kunskapsprov om Alkohollagen (saknar du ett godkänt kunskapsprov om Alkohollagen kommer du behöva boka en tid för detta med kommunens alkoholhandläggare).

Handläggningstid

 • Samtliga handlingar som anges i anvisningar ska vara inlämnade. Om något saknas kommer du att få komplettera din anmälan. Kommunen meddelar när anmälan är komplett. 
 • Från det att din anmälan är komplett är handläggningstiden cirka åtta veckor. Under sommarveckorna kan handläggningstiden bli längre.

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. En faktura kommer att skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. Länk till aktuella avgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Firmatecknare eller motsvarande fullmakt
 • Bilagor som listas i anvisningarna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa