Anmäla sanering av byggnader eller efterbehandling av förorenad mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Läs gärna igenom informationen på vår hemsida innan du startar denna e-tjänst genom att  klicka här.

Du kommer att behöva bifoga följande dokument:

Efterbehandling av förorenade område

 • Situationsplan (obligatorisk) ska inkludera uppgifter om upplagsplats för massor, byggnader, vattendrag, dagvattenbrunnar och dricksvattenbrunnar.
 • Undersökning som visar vilka föroreningar som finns samt mängder/halten av föroreningar samt riskbedömning av föroreningen och motivering om varför en viss metod ska användas för efterbehandling.

Sanering av polyklorerade bifenyler (PCB) i byggnader

 • Situationsplan obligatorisk, ritningar över vilka mängder och var sanerings ska göras.
 • Undersökningar som visar vilka halter av PCB som finns.

Sanering av kvicksilver (Hg) i rör

 • Undersökningar som visar vilka halter av kvicksilver som finns.
 • Planritning där placering, längd och dimensioner över dem rör som omfattas av saneringen framgår. Markera på planritningen vilka röravsnitt som avses saneras och vilka rör som inte omfattas av efterbehandlingen.

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. Länk till aktuella avgifter.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Firmatecknare eller motsvarande fullmakt
 • Situationsplan och/eller planritning
 • Riskbedömning
 • Planerade efterbehandlingsåtgärder
 • Analysresultat och föroreningshalter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa