Ansöka om utbetalning av ekonomiskt stöd för sjuklön, personlig assistans

LÄS MER

Ansökan om löneersättning

Ansökan om löneersättning för merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro görs via blankett. Följ instruktionerna under rubriken Uppgifter som kommunen behöver för utredning för att skicka in en fullständig ansökan. Ansökan ska nu göras genom ansökningshandlingarna ni hittar på denna sida, inte med faktura.

Det ekonomiska stödet måste den enskilde själv, eller en person utsedd genom fullmakt, ansöka om i samband med att ordinarie personlig assistent är sjuk.

En ansökan skall göras för varje tillfälle den ordinarie personlige assistenten är sjuk. Av praktiska skäl kan den enskilde välja att ansöka om insatsen vid regelbundna intervall, till exempel månadsvis eller halvårsvis.

Vi kommer ibland att be om ytterligare underlag då vi regelbundet gör fördjupade kontroller av ansökningarna.

Ansökan om sjuklön skickas till:

Kungsbacka kommun
Individ & Familjeomsorg
Sjuklön
434 81 Kungsbacka