Boka helg för trygghetsvandring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ökad trygghet för allmänheten och extra intäkter för föreningar

Syftet med satsningen är att öka tryggheten för allmänheten genom högre vuxennärvaro. Syftet med initiativet är också att stötta föreningslivet och ge föreningarna möjlighet till extra intäkter genom att engagera sig i trygghetsvandringar.

Så här går det till

Minst fem personer över 22 år trygghetsvandrar tillsammans och skapar en trygg vuxennärvaro. Ni slår larm och anmäler till relevanta myndigheter vid behov. Efter varje helg rapporterar ni till oss via mejl om hur helgen gått. Ni trygghetsvandrar på den ort eller plats som ni finner mest lämplig, gärna på platser ni vet ofta är populärt bland ungdomar att vistas på. När ni trygghetsvandrar bär ni särskilda västar som kommunen tagit fram för ändamålet.

Ersättning

4000 kr/helg får din förening för arbetet som innebär två kvällspass (kl. 20-01) och minst fem personer per kväll.

Ni kan anmäla er till högst två helger. Tänk på att föreningen ska kunna ställa upp båda kvällarna och med minst fem personer per kväll. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa