Anmäla behov av Stoppmöte

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som kommer i kontakt med ungdomar anmäla behov av ett Stoppmöte! Du är sannolikt polis eller rektor, eller så är du ordförande i en förening.

Stoppmöte är ett förebyggande arbetssätt för att förhindra att ungdomar hamnar i riskzon för kriminalitet. Syftet är att stoppa en negativ utveckling i ett tidigt skede. Stoppmöte genomförs i samverkan med socialtjänst, skola, polis, fritid och BRÅ-samordnaren på enheten för Utveckling och Social hållbarhet i Kungsbacka kommun.

Behandlingen ersätter inte skolan skyldighet att motverka  och omhänderta ordningsfrågor och kränkande behandling inom ramen för skolans uppdrag, socialtjänstens skyldighet att ta emot och omhänderta orosanmälningar eller polisens skyldighet att vidta åtgärder inom ramen för sitt lagfästa uppdrag.

När anmälan har tagits emot blir du kontaktad av BRÅ-samordnaren för att ge ytterligare bakgrundsinformation. Därefter kallas du till ett planeringsmöte om det bedöms att Stoppmöte är rätt metod för den aktuella gruppen ungdomar.

Läs mer om Stoppmöte på Kungsbacka kommuns webbplats via länken nedan.
Stoppmöte för unga i riskzon | Kungsbacka kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa