Anmäla behov av Stoppmöte

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som kommer i kontakt med ungdomar anmäla behov av ett Stoppmöte! Du är sannolikt polis eller rektor, eller så är du ordförande i en förening.

Stoppmöte är ett förebyggande arbetssätt för att förhindra att ungdomar hamnar i riskzon för kriminalitet. Syftet är att stoppa en negativ utveckling i ett tidigt skede. Stoppmöte genomförs i samverkan med socialtjänst, skola, polis, fritid och BRÅ-utvecklaren på enheten för Utveckling och Social hållbarhet. 

Din anmälan tas emot av gruppen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) för bedömning om Stoppmöte är rätt metod för den aktuella händelsen.

Svara så utförligt som möjligt på frågorna men var noga med att inte nämna specifika namn! 

Om SSPF bedömer att Stoppmöte är rätt metod så blir du kontaktad för att ge ytterligare bakgrundsinformation och därefter kallas du till ett planeringsmöte. Även om SSPF bedömer att Stoppmöte inte är rätt metod blir du kontaktad.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa