Ansöka om skolpeng vid studier i svensk skola utomlands

LÄS MER

Tänk på det här vid utlandsstudier

 • Du ska vara folkbokförd i Kungsbacka kommun både innan ansökan skickats in samt under hela läsåret utomlands.
 • Du får inte inackorderingstillägg vid studier vid en svensk utlandsskola.
 • Kungsbacka kommun betalar för högst ett års studier utomlands. Du ansvarar själv för att fullfölja dina gymnasiestudier.
 • Den svenska utlandsskolan ska följa svensk läroplan och vara godkänd av Skolverket.
 • Den svenska utlandsskolans tim- och kursplaner ska stämma överens med den svenska gymnasieskolans tim- och kursplaner så att den totala studietiden vid gymnasiet inte blir längre än tre år.
 • Vårdnadshavare är skyldiga att skriftligt informera förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad om du avbryter dina studier eller flyttar till en annan kommun.
 • Kungsbacka kommun betalar den svenska utlandsskolan den skolpeng som programmet kostar enligt Göteborgsregionens prislista. Kommunen betalar inte resterande utbildningskostnad.
 • Om eleven avbryter sina studier under terminen behöver vårdnadshavaren vara medveten om att man kan bli ersättningsskyldig beroende på avbrottsdatum.

Så här förbereder du din ansökan

 1. Kontakta först den svenska utlandsskolan för att söka plats. Utlandsskolan måste intyga att du är antagen innan förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner att betala del av skolpengen.
 2. Ansök om studieuppehåll om du går på gymnasiet.
 3. Du står själv för kostnaden om utlandsskolan tar ut egna avgifter, utöver skolpengen. Det kan till exempel handla om avgifter för undervisning, kost och logi.
 4. I mån av plats kan du återvända till din gymnasieutbildning i Sverige efter utlandsstudierna.

Ansök när du blivit antagen
Du ansöker om utlandsstudier hos Kungsbacka kommun när du har blivit antagen till utlandsskolan. En länk till blanketten hittar du här på sidan. 

Vilka utlandsskolor är godkända?
På Skolverkets webbplats kan du läsa om vilka svenska utlandsskolor som är godkända. 

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se/

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se