Söka bygglov för nybyggnad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Just nu kan en del fastighets- och byggärenden ta längre tid än vanligt. Du kan läsa mer om varför här.

E-tjänst för att söka bygglov för en ny byggnad eller ny anläggning

Här kan du som privatperson eller företag ansöka om bygglov för alla typer av nybyggnation. Några exempel är nybyggnad av bostadshus, garage, plank, mur, parkering, solceller på mark eller verksamhetsbyggnad. Här kan du även ansöka om tidsbegränsade lov. Ska du söka för flera åtgärder samtidigt så finns det möjlighet till det. En stjärna (*) vid en fråga i e-tjänsten betyder att uppgiften måste finnas med för att vi ska kunna handlägga din ansökan.

Ska du söka för ett företag kommer du fylla i företagets uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. 

Använd inte E-tjänsten om du har skyddad identitet. BankID krävs vid inloggning och väljer du att logga in hämtas personnummer och namn från e-legitimationen och visas i ansökan. Om du har skyddad identitet hör istället av dig till oss på 0300-83 40 00.

Information om det du vill göra

När du använder e-tjänsten behöver du bifoga ritningar och andra handlingar. Är din ansökan väl förberedd innan den skickas in sparar du tid. När din ansökan kommer in granskas den av en handläggare inom 1-3 veckor. Om något saknas eller behöver förtydligas så får du ett meddelade av förvaltningen om vad du behöver komplettera din ansökan med. Du kan alltså spara tid på att se till att din ansökan är komplett från början när du skickar in den.

Ett tips är att läsa på Kungsbacka.se innan du startar e-tjänsten. E-tjänsten kommer även att hjälpa dig på vägen med vilka handlingar och uppgifter du behöver lämna in. 

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om bygglov och det är du som söker som ansvarar för att fakturan betalas.

Avgiften beror bland annat på var och vad du ska bygga.

Avgifter och taxor för bygglov | Kungsbacka kommun

Vad händer när du skickat in ärendet?

När ansökan skickats in till bygglovsavdelningen blir det fördelat till en handläggare. Handläggaren granskar ansökan inom 1-3 veckor. Om något saknas eller behöver förtydligas så får du ett meddelade av förvaltningen om vad du behöver komplettera din ansökan med. Här kan du läsa mer om hela bygglovs processen Bygglov steg för steg | Kungsbacka kommun

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa