Komplettera i pågående ärende till Gymnasium och Arbetsmarknad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du skicka in bilagor och begärd komplettering till din ansökan om ekonomiskt bistånd. Du kan använda denna e-tjänst när du har gjort en nyansökan eller återansökan och behöver komplettera din ansökan med mer underlag eller tillägg till ansökan gällande till exempel kvitton för medicin. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Folkbokförd i Kungsbacka kommun
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa