Anmäla behov av specialkost för personal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäla specialkost
Använd e-tjänsten för att anmäla behov av specialkost om du arbetar på en kommunal förskola, grundskola eller ett kommunalt gymnasium i Kungsbacka. I anmälan ska du redovisa vilka livsmedel du inte kan äta. Om anmälan beror på medicinska skäl ska du komplettera den med ett medicinskt intyg.

Förändrat kostbehov
Använd e-tjänsten för att anmäla om ditt kostbehovet ändras under tiden som du arbetar på en kommunal förskola, grundskola eller ett kommunalt gymnasium i Kungsbacka.

Avsluta specialkost
Använd e-tjänsten för att avsluta specialkost om du inte längre behöver specialkost eller om du avslutar din anställning på en kommunal förskola, grundskola eller ett kommunalt gymnasium i Kungsbacka.

Byta arbetsplats och/eller arbetstid
Använd e-tjänsten om du byter arbetsplats till en annan kommunal förskola eller skola eller om du har fått ändrad arbetstid som gör att du behöver specialkost andra dagar än tidigare.

Om du vill kommunicera ett byte av arbetsplats i förväg, gör du det genom att gå in via Mina sidor och ditt godkända ärende här i e-tjänsteportalen. Där skickar du ett meddelande till oss om bytet för att uppmärksamma oss extra om din specialkost.

E-tjänsten används av

  • personal på på kommunal förskola, grundskola eller kommunalt gymnasium i Kungsbacka.

Läs mer om specialkost

Vill du veta mer om specialkost och vad som gäller? Läs mer om specialkost.

Är du vårdnadshavare eller elev ansöker du om specialkost i denna e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Anställd skolpersonal
  • E-legitimation
  • Ev. läkarintyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa