Söka attefallsåtgärd eller göra en bygganmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för att söka attefallsåtgärd eller göra en bygganmälan

Du använder denna e-tjänst för:

  • Attefallstillbyggnad
  • Attefallshus
  • Attefallstakkupa
  • Bygglovsbefriad inredning av ytterligare en bostad
  • Installation eller ändring av eldstad eller rökkanal
  • Anmälan om rivning av byggnad eller del av byggnad
  • Ändring av planlösning, bärande konstruktion eller brandskydd i byggnad
  • Installation eller ändring av ventilation i en byggnad
  • Installation eller ändring av hiss eller annan motordriven anordning
  • Övriga åtgärder som kräver en anmälan

Tänk på att attefallsåtgärder endast får byggas på en fastighet som har ett en- eller tvåbostadshus. 

Ska du söka för ett företag kommer du fylla i företagets uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. En stjärna (*) vid en fråga i e-tjänsten betyder att uppgiften måste finnas med för att vi ska kunna handlägga din ansökan.

Använd inte E-tjänsten om du har skyddad identitet. BankID krävs vid inloggning och väljer du att logga in hämtas personnummer och namn från e-legitimationen och visas i ansökan. Om du har skyddad identitet hör istället av dig till oss på 0300-83 40 00.

Information om det du vill göra

När du använder e-tjänsten behöver du bifoga ritningar och andra handlingar. Är din anmälan väl förberedd innan den skickas in sparar du tid. När din anmälan kommer in granskas den av en handläggare inom 1-3 veckor. Om något saknas eller behöver förtydligas så får du ett meddelade av förvaltningen om vad du behöver komplettera din anmälan med. Du kan alltså spara tid på att se till att din anmälan är komplett från början när du skickar in den.

Ett tips är att läsa på Kungsbacka.se innan du startar e-tjänsten. E-tjänsten kommer även att hjälpa dig på vägen med vilka handlingar och uppgifter du behöver lämna in. 

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din anmälan och det är du som söker som ansvarar för att fakturan betalas.

Avgiften beror bland annat på var och vad du ska bygga.

Avgifter och taxor för bygglov | Kungsbacka kommun

Vad händer när du skickat in ärendet?

När anmälan skickats in till bygglovsavdelningen blir det fördelat till en handläggare. Handläggaren ska granska anmälan inom 1-3 veckor. Om något saknas eller behöver förtydligas så får du ett meddelade av förvaltningen om vad du behöver komplettera din anmälan med. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa