Söka förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för att söka förhandsbesked

Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om förhandsbesked. Förhandsbesked söker du när du ska bygga på en obebyggd plats eller om du ska ändra användningen av en byggnad utanför detaljplanerat område.

Ska du söka för ett företag kommer du att fylla i företagets uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets ärende. En stjärna (*) vid en fråga i e-tjänsten betyder att uppgiften måste finnas med för att vi ska kunna handlägga din ansökan.

Information om det du vill göra

När du använder e-tjänsten behöver du bifoga ritningar och andra handlingar. Är din ansökan väl förberedd innan den skickas in sparar du tid. När din ansökan kommer in granskas den av en handläggare inom 1-3 veckor. Om något saknas eller behöver förtydligas så får du ett meddelade av förvaltningen om vad du behöver komplettera din ansökan med. Du kan alltså spara tid på att se till att din ansökan är komplett från början när du skickar in den.

Ett tips är att läsa på kungsbacka.se innan du startar e-tjänsten. E-tjänsten kommer även att hjälpa dig på vägen med vika handlingar och uppgifter du behöver lämna in. 

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om förhandsbesked och det är du som söker som ansvarar för att fakturan betalas.

Avgiften beror bland annat på var och vad du ska bygga.

Avgifter och taxor för bygglov | Kungsbacka kommun

Vad händer när du skickat in ärendet?

När ansökan skickats in till bygglovsavdelningen blir det fördelat till en handläggare. Handläggaren granskar ansökan inom 1-3 veckor. Om något saknas eller behöver förtydligas så får du ett meddelade av förvaltningen om vad du behöver komplettera din ansökan med. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa