Ansöka om jämkning för dubbel boendekostnad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Jämkning för dubbla boendekostnader
Om du flyttar in på vård- och omsorgsboende efter biståndsbeslut och har en kostnad för din  gamla bostad, kan du få ett förhöjt minimibelopp som eventuellt kan leda till sänkt omsorgsavgift, dock längst under tre månader. För att få reducerad omsorgsavgift måste en ansökan lämnas in till avgiftshandläggaren inom sex månader efter inflyttning.

Ansökan ska inkomma senast 6 månader efter datum för inflyttning, och ska styrkas med insänt underlag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa