Ansöka om informationssamtal inför stämning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om enskilt eller gemensamt informationssamtal hos Familjerätten i Kungsbacka kommun. Intyget från informationssamtalet behövs för att kunna inleda en stämning i domstolen avseende vårdnad, boende och umgänge.

För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen har regeringen beslutat att från den 1 januari 2022 införa en lag om informationssamtal. Det innebär att föräldrar som överväger att gå till domstol med sin tvist först ska få information om den hjälp och det stöd som finns att tillgå utanför domstolen. Lagen har kommit till med barnets bästa i fokus, och med förhoppningen att informationssamtalet i många fall kan hjälpa föräldrar att slippa gå vidare till domstol.

Läs mer om informationssamtal här: Familjerätten | Kungsbacka kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa