Ansöka om att hantera bygg- och rivningsavfall under kommunalt ansvar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med den 1 januari 2023 ansvarar kommunen för insamling, transport och behandling av allt bygg- och rivningsavfall, förutom det som produceras i yrkesmässig verksamhet.

Alla företag som uppfyller kommunens krav kan ansöka om att ansluta sig till auktorisationssystemet och då få rätt, att tillsammans med andra auktoriserade företag, hantera bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet genom exempelvis uthyrning av containrar och transport av avfall till behandlingsanläggning.

Information om vilka krav som ställs finns i Auktorisationsavtalet (Kungsbacka.se)Lokala renhållningsföreskrifter.pdf (kungsbacka.se) och Administrativa föreskrifter (kungsbacka.se)

Mer information om bygg- och rivningsavfall finns på kommunens hemsida Samarbetspartner för bygg och rivningsavfall (Kungsbacka.se)

I denna e-tjänsten är ditt ärende inte tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det. Då kan du inte följa ditt ärende eller kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa