Ansöka om att hantera bygg- och rivningsavfall under kommunalt ansvar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med den 1 januari 2023 ansvarar kommunen för insamling, transport och behandling av allt bygg- och rivningsavfall, förutom det som produceras i yrkesmässig verksamhet.

Alla företag som uppfyller kommunens krav kan ansöka om att ansluta sig till auktorisationssystemet och då få rätt, att tillsammans med andra auktoriserade företag, hantera bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet genom exempelvis uthyrning av containrar och transport av avfall till behandlingsanläggning.

Information om vilka krav som ställs finns i Auktorisationsavtalet (Kungsbacka.se)Lokala renhållningsföreskrifter.pdf (kungsbacka.se) och Administrativa föreskrifter (kungsbacka.se)

Mer information om bygg- och rivningsavfall finns på kommunens hemsida Samarbetspartner för bygg och rivningsavfall (Kungsbacka.se)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa