Anmäla ägar- och ledningskrets för fristående förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Ägar- och ledningsprövning är en prövning om den krets av ägare och ledning på fristående förskola eller fritidshem är lämpliga att bedriva skolverksamhet och om de har tillräcklig insikt och kunskap om de regelverk som gäller för verksamheten. Den/de som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar anmälan. 

Lagkrav
Enligt 2 kap. 5 b § skollagen (2010:800) ska enskilda huvudmän anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 5 a § till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter förändringen. Kommunen utövar enligt 26 kap. 4 § skollagen tillsyn över att enskilda som godkänts som huvudman av myndigheten fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b §§.

Hämta företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • CV och intyg
  • Årsredovisning
  • Förteckning över styrelsemedlemmar
  • Aktiebok (vid aktiebolag)
  • Förordnande/stadgar
  • Bolagsordning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa