Lämna uppgifter för att fastställa faderskap/föräldraskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för nyblivna och ogifta föräldrar som inte gjort eller kommer att göra en digital föräldraskapsbekräftelse på Skatteverkets hemsida under de första 14 dagarna efter barnets födelse.

E-tjänsten används av de föräldrar som efter inledd utredning hos familjerätten beträffande faderskap/föräldraskap hänvisats hit och behöver inkomma med uppgifter om barnets andra förälder.

E-tjänsten användas både vid faderskap och föräldraskap samt av alla typer av föräldrar; sammanboende, ensamstående, samkönade, när en eller båda föräldrarna ändrat könstillhörighet. E-tjänsten används även när barnet tillkommit genom assisterad befruktning. 

I denna e-tjänsten är ditt ärende tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det, men du kan inte kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Folkbokförd i Kungsbacka kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa