Ansöka om utstakning och lägeskontroll i egen regi

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du enkelt ansöka om utstakning och lägeskontroll i egen regi. Det är viktigt att påpeka att byggherren har huvudansvaret för att utsättningen sker enligt beviljat bygglov och att redovisning av mätdata skickas till Kungsbacka kommun via e-tjänsten "Skicka in lägeskonrollsbevis vid utstaking i egen regi". Notera att detta åtagande innebär att Kungsbacka kommun från säger sig allt ansvar vid eventuella fel. Utsättningen ska rapporteras in så snart som möjligt och redovisningen ska innehålla inmätningsdata för den utsatta byggnadens hushörn (färdig fasad) och utsatt golvhöjd. Var vänlig och redovisa mätdata i koordinatsystem Sweref 99 12 00 och RH 2000, i dwg-format. Observera att om mätdata inte redovisas har Kungsbacka kommun rätt att utföra lägeskontroll och debitera nedlagd tid. Vänligen notera att din ansökan gäller endast ett bygglovsärende och en ny ansökan måste skickas för varje nytt bygglov.

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. 

Mer information om mätning kan du hitta genom att klicka här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Diarienummer på bygglov

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa