Ansöka om tillstånd att göra utstakning och lägeskontroll i egen regi

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du enkelt ansöka om utstakning och lägeskontroll i egen regi. Tänk på att påpeka att byggherren har huvudansvaret för att utsättningen sker enligt beviljat bygglov och att redovisning av mätdata och lägeskontrollsintyg skickas till Kungsbacka kommun via e-tjänsten.

Att tänka på

  1. Lägeskontrollsintyg.
  2. Inmätningsdata för den inmätta byggnadens hushörn (färdig fasad) och Inmätt golvhöjd. Inmätning och utsättning vid utstakning och lägeskontroll i egen regi ska utföras med totalstation. Var vänlig och redovisa mätdata i koordinatsystem Sweref 99 12 00 och RH 2000, i dwg-format.
  • Kungsbacka kommun frånsäger sig allt ansvar vid eventuella fel.
  • Din ansökan gäller endast ett bygglovsärende och en ny ansökan måste skickas för varje nytt bygglov.
  • Observera att om mätdata inte redovisas har Kungsbacka kommun rätt att utföra lägeskontroll och debitera nedlagd tid.

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. 

För ytterligare information om mätning, läs här.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Diarienummer på bygglov

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa