Skicka in lägeskontrollsbevis vid lägeskontroll i egen regi

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du skicka in lägeskontrollsbevis vid lägeskontroll i egen regi. Inmätningen ska rapporteras in snarast möjligt. Redovisningen ska innehålla lägeskontrollsbevis och inmätningsdata för den inmätta byggnadens hushörn (färdig fasad) och inmätta golvhöjd. Mätdata ska redovisas i koordinatsystem Sweref 99 12 00 och RH 2000, i dwg-format. Om redovisning av mätdata ej sker, har Kungsbacka kommun rätt att utföra lägeskontroll och debitera nedlagd tid.

För ytterligare information om mätning, läs här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Diarienummer på bygglov
  • Dwg- och koordinatfil

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa