Ansöka om skolskjuts till grundskola läsåret 2024/2025

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Läs regler för skolskjuts innan du ansöker

Elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola som är folkbokförda i Kungsbacka kommun kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts inom Kungsbacka kommun. Kungsbacka kommun har regler som styr rätten till skolskjuts. Reglerna handlar till exempel om hur långt eleven har till skolan, hur vägen ser ut, om eleven har en funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Innan du går vidare för att ansöka om skolskjuts är det därför viktigt att du läser informationen om vem som har rätt till skolskjuts. Du hittar informationen på sidan Skolskjuts grundskola | Kungsbacka kommun

Ansökningsperiod inför nytt läsår

Vårdnadshavare behöver göra en ny ansökan inför varje nytt läsår, även om eleven haft skolskjuts tidigare. Ansökan öppnar 15 mars och för att få beslut innan skolan börjar på hösten måste du ansöka senast 17 april. Ansöker du senare kan vi inte garantera att beslutet hinner bli klart och att eleven får sitt kort innan skolan börjar. Som vårdnadshavare ansvarar du då för att eleven kan ta sig till skolan. Kort från föregående läsår gäller till den 15 september.

Om dina förhållanden ändras till exempel vid flytt eller byte av skola, eller om du är nyinflyttad startar vi handläggningen när eleven har bytt folkbokföringsadress och är inskriven på rätt skola.

Vi informerar på Kungsbacka.se och i de kommunala skolornas IT-stöd Vklass när det är dags att söka inför kommande läsår.

Ansökan för innevarande läsår

För ansökan av skolskjuts för innevarande läsår det vill säga 2023/2024, ladda ner blanketten.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Om du saknar e-legitimation eller har skyddad identitet kan du använda vår blankett. Kontakta Kungsbacka direkt för att få en blankett.

Blanketten kan lämnas till kommunens kundcenter i Kungsbacka Stadshus, mejlas till grundskola.skolskjuts@kungsbacka.se eller skickas till Kungsbacka kommun, Skolskjuts, 434 81 KUNGSBACKA.

Ansökningar för gymnasieelever görs i e-tjänsten Ansöka om skolkort för gymnasieelever.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa