Ansöka om stöd vid missbruk eller våld i nära relation för vuxna över 20 år

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är för dig som är vuxen över 20 år i Kungsbacka kommun. Här kan du ansöka om insatser vid missbruk av alkohol, narkotika och spel om pengar samt insatser för våld i nära relation. Du kan få stöd både som våldsutsatt och om du är den som utsätter närstående för våld i nära relation. 

Det är du som ska ansöka om stödinsats som är den som ska använda e-tjänsten. Läs mer om vilket stöd du kan få på Kungsbacka kommuns hemsida: Missbruk och beroende eller Våld i nära relationer.

Alla som arbetar inom socialtjänsten har en skyldighet att informera socialsekreterare vid barn- och ungdomsenheten ifall ett barn har upplevt eller upplever våld. Väljer du att berätta om våld kommer därför även Barn- och ungdomsenheten få ta del av informationen och du kommer att bli kontaktad även av dem.

  • Om du är i en akut våldsam situation – ring 112.
  • Om du är i en situation där du måste fly med anledning av allvarligt fysiskt våld, förföljelse eller hot om dödligt våld och du inte har möjlighet att ombesörja nödvändigt skydd och trygghet på egen hand kan du kontakta oss utifrån ansökan om skyddat boende. I en sådan situation är det viktigt att du inte använder denna e-tjänst. Ring i stället socialtjänsten på telefonnummer 0300-83 53 31 (under kontorstid på vardagar) eller socialjouren i Göteborg på telefonnummer 031-365 87 00 (efter kontorstid och på helger).
  • Har du en allvarlig psykisk ohälsa/livsleda och har tankar eller planer på att ta ditt liv – ta kontakt med 112 eller sjukvården/psykiatrin.
  • Är du i en akut och allvarlig fysisk situation till följd av missbruk – kontakta 112 eller giftinformationscentralen.
  • Är du allvarligt fysiskt dålig av ditt missbruk (har hög abstinens, skakningar, kramper) behöver du vända dig till sjukvården. Via Psykiatriska akutmottagningen på Varbergs sjukhus kan du vid behov få abstinensbehandling.


Kontakta oss gärna:
Vuxenenheten
0300-83 53 31

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt: 0300-83 40 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa