Söka bygglov för övriga åtgärder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du använder denna e-tjänst för:

 • Rivningslov
 • Marklov
 • Bygglov, om du vill
  • Ändra något på utsidan på ditt hus, t.ex. ändra fönstersättning eller byta färg/material
  • Sätta solcellspaneler på ett en byggnad
  • Ändra användningen av en byggnad
  • Sätta upp skyltar och ljusanordningar

Ska du söka för ett företag kommer du att fylla i företagets uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. En stjärna (*) vid en fråga i e-tjänsten betyder att uppgiften måste finnas med för att vi ska kunna handlägga din ansökan.

Information om det du vill göra

När du använder e-tjänsten behöver du bifoga ritningar och andra handlingar. Är din ansökan väl förberedd innan den skickas in sparar du tid. När din ansökan kommer in granskas den av en handläggare inom 1-3 veckor. Om något saknas eller behöver förtydligas så får du ett meddelande från förvaltningen om vad du behöver komplettera din ansökan med. Du kan alltså spara tid på att se till att din ansökan är komplett från början när du skickar in den.

Ett tips är att läsa på Kungsbacka.se innan du startar e-tjänsten. E-tjänsten kommer även att hjälpa dig på vägen med vilka handlingar och uppgifter du behöver lämna in. 

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om bygglov och det är du som söker som ansvarar för att fakturan betalas. 
Avgiften beror bland annat på var och vad du ska bygga.

Information om avgifter inom bygglov

Vad händer när du har skickat in ärendet?

När ansökan skickats in till bygglovsavdelningen blir det fördelat till en handläggare. Handläggaren granskar ansökan inom 1-3 veckor. Om något saknas eller behöver förtydligas så får du ett meddelade av förvaltningen om vad du behöver komplettera din ansökan med. Här kan du läsa mer om hela bygglovs processen Bygglov steg för steg | Kungsbacka kommun

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa