Hantera pågående byggärende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för dig som vill komplettera eller ändra ditt pågående byggärende 

I e-tjänsten kan du:

Lämna in handlingar om du fått en kompletteringsbegäran

Om du fått en kompletteringsbegäran där vi bett dig att komplettera med handlingar och eller förtydliga redan bifogade handlingar.

Lämna in handlingar för att få startbesked

För att du ska kunna börja bygga behöver du skicka in handlingar för startbesked.

Begära slutbesked och komplettera med handlingar för slutbesked

När du byggt klart behöver du skicka in handlingar för att vi ska kunna ge dig slutbesked. Innan du flyttar in eller börjar använda din byggnad behöver du få ett slutbesked. Du kan läsa i ditt startbesked vilka handlingar du behöver skicka in för att få slutbesked.

Lämna uppgifter om byte av kontrollansvarig

Om du under byggets gång behöver byta kontrollansvarig behöver du skicka in uppgifter om vem den nya kontrollansvarige är.

Ändra ansökan

Om du innan du fått ett beslut om bygglov vill ändra din ansökan kan du göra det här. Om du efter att du fått bygglov upptäcker att du behöver ändra något behöver du kontakta bygglovsavdelningen. Din handläggare kommer då hjälpa dig att ta reda på om du behöver söka ett nytt lov/startbesked eller om det kan hanteras som en mindre ändring i ditt pågående ärende.

Återta ansökan

Om du ångrat dig och vill ta tillbaka ansökan.

Se ärendehistorik

Här kan du se ärendehistorik för ditt pågående byggärende. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa