Ansöka om färdtjänst till arbete, studier eller daglig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna ansöka om färdtjänst till arbete, studier eller daglig verksamhet måste du ha ett giltigt färdtjänsttillstånd. Du ansöker om färdtjänst här: Ansöka om färdtjänst - Kungsbacka kommun

Arbetsresor

Du som har ett giltigt färdtjänsttillstånd och har ett arbete med minst 25 % tjänstgöringsgrad kan ansöka om tillstånd för arbetsresor för att ta dig till och från arbetet, maximalt två resor per dag. Samåkning gäller och viss tidsförskjutning kan därför förekomma. Tillståndet gäller inte för resor som sker under arbetstid, exempelvis tjänsteresor och inte heller för resor som bekostas av annan huvudman, till exempel Försäkringskassan.

Studieresor

Du som har ett giltigt färdtjänsttillstånd och studerar på utbildning som är CSN-berättigande kan ansöka om tillstånd för studieresor för att ta dig till och från studierna, maximalt två resor per dag. Samåkning gäller och viss tidsförskjutning kan därför förekomma. Tillstånd för studieresor gäller inte för resor som bekostas av annan huvudman, till exempel skolskjuts inom grundskola/särskola.

Resor till daglig verksamhet

Du som har ett giltigt färdtjänsttillstånd och har beslut om daglig verksamhet kan även ansöka om tillstånd för fasta resor till och från den dagliga verksamheten, maximalt två resor per dag. Samåkning gäller.

Här finns en e-tjänst där du ansöker om färdtjänst till arbete, studier eller daglig verksamhet. 

I e-tjänsten kan du söka för någon annan i egenskap av vårdnadshavare, anhörig, god man eller förvaltare.

I denna e-tjänsten är ditt ärende inte tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det. Då kan du inte följa ditt ärende eller kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Här finns även blanketter för:

  • Ansökan om färdtjänst för arbetsresor 
  • Ansökan om färdtjänst för studieresor
  • Ansökan om färdtjänst till daglig verksamhet 

Läs allt om vad som gäller kring färdtjänst på kommunens hemsida Färdtjänst (kungsbacka.se)

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa