Rapportera ledsagning och avlösning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

All personal som utför insatser  enligt Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) har krav på att dokumentera. Du som ledsagare eller avlösare har inte tillgång till verksamhetssystemet Combine där brukarens journal finns. Därför dokumenterar du via denna e-tjänst. Händelser av vikt och avvikelser kommer vi dokumentera i brukarens journal. 

Varför ska du dokumentera?

  • För att verksamheten ska kunna följa upp att brukaren får den hjälp och stöd hen har rätt till.

  • För att säkerställa att insatserna är av god kvalitet.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa