Rapportera ledsagning och avlösning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rapportera ledsagning och avlösning

All personal som utför insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) har krav på att dokumentera. Du som ledsagare eller avlösare har inte tillgång till verksamhetssystemet Combine där brukarens journal finns. Därför dokumenterar du via denna e-tjänst.

I Genomförandeplanen beskrivs hur insatsen praktiskt ska genomföras och kan ses som en överenskommelse mellan brukaren och oss och som en arbetsbeskrivning för din som personal. Utöver genomförandeplanen kan det finna rutiner och instruktioner för dig i ditt uppdrag. Det är genomförandeplanen som ligger till grund för hur du ska utföra ditt uppdrag och det är viktigt att du känner till den. Om inte hör du av dig till oss.  

Händelser av vikt och avvikelser från genomförandeplanen behöver dokumenteras i brukarens journal. Dokumentationen ska vara korrekt, väsentlig, ändamålsenlig och lätt att förstå.

Varför?

  • För att verksamheten ska kunna följa upp att brukaren får den hjälp och det stöd hen har rätt till.
  • För att säkerställa att insatserna är av god kvalitet

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa