Skicka in OVK-protokoll

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du skicka in OVK-protokoll (obligatorisk ventilationskontroll). Om du vill skicka in ett OVK-protokoll i samband med en nybyggnation så använder du istället e-tjänsten ”Hantera ditt pågående byggärende”.

I alla byggnader som innehåller ventilationssystem ska en första kontroll av ventilationen göras innan systemet börjar användas. I en del byggnader gäller kravet att kontroller därefter ska genomföras med regelbundet intervall. Den återkommande besiktningen ska utföras var tredje eller var sjätte år beroende på typ av byggnad och vilken typ av ventilationssystem som finns installerat i byggnaden. Kravet på återkommande besiktning av ventilationssystem gäller inte för en- eller tvåbostadshus.

Syftet med OVK är att säkerställa ett bra inomhusklimat och kontrollera att ventilationssystemet fungerar som det ska. 
Du kan läsa mer på Boverkets hemsida: OVK - obligatorisk ventilationskontroll - Boverket

Hämta företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Protokoll
  • Flödesprotokoll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa