Ansöka om skolskjuts med personbil för anpassat gymnasium

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till Kungsbacka kommuns e-tjänst för skolskjuts med personbil för elever på Elof Lindälvs nationella Anpassade gymnasium. 

Ansökningsperioden för läsår 2024/2025 är mellan 1 april - 1 juni. Ansöker du om skolskjuts med personbil under denna period inför kommande läsår kommer du få besked innan terminsstart. För ansökningar som inkommer efter ansökningsperioden finns ingen garanti att beslut kommer hinna bli klart innan terminsstart. Vårdnadshavaren har då ansvar för att eleven kommer till skolan till dess att beslut om skolskjuts är beslutat och verkställt.
Du kan ansöka om skolskjuts under hela året, vi handlägger ansökningar löpande. 
Det går inte att begära förtur i ett ärende.

E-tjänsten gäller nationellt program på skolformen Anpassat gymnasium (AGY), ej de med anpassat eller individuellt program på övriga skolformer. 
 
Bedömning av skolskjuts med personbil
En elev i anpassad gymnasieskola i Kungsbacka kommun har rätt till kostnadsfri skolskjuts i form av busskort. 
En elev som har en funktionsnedsättning som påtagligt försvårar möjligheten att själv ta sig mellan hemmet och skolan, kan ha rätt till skolskjuts med personbil. När du ansöker om skolskjuts med personbil på grund av funktionsnedsättning, måste du lämna en beskrivning av vilken funktionsnedsättning eleven har. Du behöver även beskriva hur funktionsnedsättningen påtagligt försvårar elevens möjlighet att själv ta sig mellan hemmet och skolan med kollektivtrafiken. Vid ansökan om skolskjuts med personbil kan vi vid behov komma att inhämta läkarutlåtande. 
 

Övrig information:
Du behöver göra en ny ansökan inför varje läsår även om eleven beviljats skolskjuts tidigare år. 
För elever och vårdnadshavare som ännu inte är folkbokförda i Kungsbacka kommun, har skyddad identitet, saknar fullständiga personnummer eller om vårdnadshavaren saknar BankID finns blankett att använda. Blanketten kan lämnas till kommunens kundcenter i Kungsbacka Stadshus, mejlas till eloflindalvsgymnasium.anpassatgymnasium@kungsbacka.se eller skickas till

Kungsbacka kommun
Skolskjuts
434 81
KUNGSBACKA


Mer information om rätt till skolskjuts finns på kommunens hemsida
https://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/skolskjuts

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa