Redovisa uppgifter för hotell och liknande verksamheter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Årets tillsyn på hotell och liknande verksamheter kommer ha fokus på buller, energi och klagomålshantering. Som första steg vill vi att ni svarar på frågor i denna e-tjänst. Vi uppskattar att e-tjänsten tar cirka 15 minuter att fylla i, beroende på hur mycket egna kommentarer ni vill skriva.

Hotell, vandrarhem och liknande verksamheter kallas också för tillfälliga boenden. Tillfälliga boenden är inte anmälningspliktiga verksamheter, men omfattas ändå av miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap 19 §, 2 kap i miljöbalken). Här kan du läsa mer om hur Miljö & Hälsoskydd bedriver tillsyn på offentliga lokaler "klicka här" 

Genom att göra regelbundna kontroller i verksamheten och upprätta fungerande rutiner för att fånga upp klagomål från de boende, kan du som verksamhetsutövare jobba förebyggande innan det leder till hälsomässiga störningar eller miljöpåverkan. Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten och är ett levande dokument som ska uppdateras regelbundet och vid behov.

Efter att era svar har inkommit till Miljö & Hälsoskydd kommer vi att granska dem, och efter det skicka en rapport med resultat från vår granskning. Denna handläggning ingår i den årliga tillsynsavgiften.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank ID
  • Uppgifter från energideklaration
  • Rutin för buller (valfri)
  • Rutin för klagomål (valfri)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa